Petr Šuchma
ředitel obchodní kanceláře
+420 608 885 785
+420 577 320 767

Nacházíte se zde:

Rady pro poškozené

Rady pro poškozené

Ohlaste nám vzniklou škodu na telefon 241 114 114.

K nahlášení škody můžete využít i tištěného formuláře pro nahlášení škod na majetku, který je k dispozici na obchodních místech ČP a po dohodě na příslušných obecních úřadech.

V případě, že nemůžete najít číslo Vaší pojistné smlouvy, volejte Klientský servis na tel. č. 241 114 114. Uvedení čísla pojistné smlouvy není podmínkou pro nahlášení škodní události. My Vaši škodu zaregistrujeme a smlouvu vyhledáme na základě uvedení Vašeho jména a rodného čísla.

Všechny způsoby a možnosti jak nahlásit škodu naleznete na stránce Nahlásit škodu.

1.) Dokumentujte všechny vzniklé škody.

Zvlášť pokud odstraňujete následky ještě před prohlídkou naším pracovníkem (mobilní technik). Nejlepším způsobem je fotodokumentace vzniklé škody. Pořízenou fotodokumentaci můžete on-line přiložit k Vaší pojistné události přímo zde nebo zaslat na CD na adresu Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 601 00 Brno (na obálku připište číslo Vaší pojistné události) či odevzdat CD s fotodokumentací na obchodních místech ČP nebo přímo mobilnímu technikovi. Dovolujeme si upozornit, že fotodokumentace pořízená mobilními telefony není vždy kvalitní.

2.) Pořiďte si Seznam poškozených věcí.

Formulář "Seznam odcizených (pohřešovaných) a poškozených věcí" je k dispozici na obchodních místech ČP a po dohodě na příslušných obecních úřadech, nebo je ke stažení zde. Pokud máte pořizovací doklady, připojte je k seznamu poškozených věcí.

3.) Uschovejte poškozené věci, je-li to možné.

Zbytky poškozených nebo zničených věcí ponechte v místě k následné prohlídce mobilním technikem. Nebude-li to z bezpečnostních, hygienických nebo jiných vážných důvodů možné, pořiďte si jejich fotodokumentaci.

4.) Pracovník České pojišťovny

Náš mobilní technik vás bude kontaktovat, jakmile to bude možné a dohodnete si termín prohlídky.

Co si připravit k návštěvě mobilního technika?

  • Platnou pojistnou smlouvu, pokud máte možnost ji předložit.
  • Seznam poškozených a zničených věcí, který podle výše uvedeného návodu vytvoříte.
  • Pořizovací doklady k poškozeným nebo zničeným věcem.
  • Relevantní účty jako jsou záruční listy, certifikáty, posudky atd. (jestliže je máte k dispozici)
  • V případě poškození stavby její stavební plány.
  • Fotodokumentaci poškozených nebo zničených věcí, pokud jste si ji pořídili.

5) Zálohy na pojistná plnění

Při prohlídce mobilním technikem je možnost požádat o vyplacení přiměřené zálohy na pojistné plnění.

 Jak postupovat v případě kalamity

Copyright © 2014 Pojištění-Šuchma.cz. Všechna práva vyhrazena. I Mapa stránek

Vytvořila Internetová agentura Webtom.cz